top of page

Tuyên bố từ chối trách nhiệm | Quyền riêng tư | Chính sách Cookie

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Tất cả nội dung được cung cấp trên MemorySeekers chỉ dành cho mục đích thông tin. Chúng tôi không tuyên bố về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin này cũng như về tính khả dụng của thông tin này. Địa điểm và mọi thứ thay đổi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào có thể đã lỗi thời.

MemorySeekers sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào do việc hiển thị hoặc sử dụng thông tin này.

MemorySeekers có quyền ngừng hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web này hoặc ngừng xuất bản trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc giải thích.

CHÍNH SÁCH Ý KIẾN BLOG

Mọi bình luận phản cảm sẽ bị xóa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bình luận của người khác hoặc liên kết đến các trang khác có thể được để lại trong phần bình luận.

BẢN QUYỀN

Văn bản và hình ảnh trên trang web này đều thuộc về MemorySeekers trừ khi nó quy định khác. Không cố gắng sao chép hoặc sử dụng lại mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Một số liên kết trên trang web này là liên kết liên kết. Nếu bạn nhấp vào liên kết, bạn sẽ được đưa đến trang web của công ty. Nếu bạn mua hàng, tôi sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ giúp giữ trang web này miễn phí cho bạn.

Các bác sĩ cho biết thêm:

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DANH SÁCH MAILING

Mọi thông tin được lưu trữ trong danh sách gửi thư của chúng tôi chỉ được lưu giữ cho việc phân phối các bài đăng và bản tin của MemorySeekers. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba. Chúng tôi không bán lại hoặc chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các bên thứ ba và khi bạn chọn không tham gia danh sách gửi thư, bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Chúng tôi sử dụng Mailchimp cho mục đích này.

TUÂN THỦ GDPR

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa hơn.

  • Chúng tôi sử dụng Mailchimp cho bản tin của mình mà bạn có thể chọn không tham gia và Google Analytics để phân tích dữ liệu trang web.

  • Bạn luôn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bằng cách nhấp vào liên kết trong email

  • Nếu bạn đã cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, nó sẽ chỉ được sử dụng để cá nhân hóa các bản tin.

  • Chúng tôi chưa bao giờ bán, chúng tôi không bán và chúng tôi sẽ không bán bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Bạn có quyền

  • Được thông báo về cách dữ liệu được thu thập và sử dụng.

  • Có quyền truy cập vào dữ liệu về bạn.

  • Yêu cầu thay đổi dữ liệu về bạn.

  • Yêu cầu xóa dữ liệu về bạn.

  • Yêu cầu ngừng gửi bản tin.

MemorySeekers tuân thủ các quy định GDPR

PHÂN TÍCH

Với mục đích duy nhất là phân tích lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Analytics để theo dõi thông tin về khách truy cập nhằm giúp chúng tôi hiểu khách truy cập trang web của mình và cách tạo ra lưu lượng truy cập. Google Analytics sẽ lưu trữ thông tin như địa chỉ IP của khách truy cập và vị trí được liên kết với bất kỳ địa chỉ IP nào được thu thập. Không có thông tin cá nhân nào như tên và địa chỉ được gửi tới Google. Google Analytics là một công cụ tiêu chuẩn của ngành và được đa số các trang web theo dõi lưu lượng truy cập trên internet sử dụng theo cách này. Chúng tôi sẽ không bao giờ chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi bạn nếu chúng tôi có thể.

Bạn có quyền bị lãng quên vì vậy nếu bạn không muốn chúng tôi lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu của bạn nữa.

BÁNH QUY

Chúng tôi có thể ghi thông tin bằng cookie, là những tệp dữ liệu nhỏ được Trang web lưu trữ trên trình duyệt của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên, sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt và cookie liên tục, vẫn ở trên trình duyệt của bạn cho đến khi bị xóa, để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa hơn trên Trang web.

Trang web này chỉ sử dụng cookie để cung cấp cho chúng tôi thông tin chung về cách trang web được sử dụng. Tuy nhiên, không có thông tin cá nhân nào cho phép tôi nhận dạng các cá nhân được lấy hoặc lưu trữ trong các cookie này.

Cookie thường được sử dụng để theo dõi lịch sử duyệt web của người dùng với mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu. Trang web này không đặt bất kỳ cookie nào thuộc loại này.

Nếu bạn muốn tắt cookie, vui lòng tham khảo chức năng Trợ giúp của trình duyệt.

THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Trang web không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ tin rằng Trang web có thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi trong cơ sở dữ liệu của nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

XEM, CHỈNH SỬA HOẶC XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin được lưu trữ về bạn. Thông tin duy nhất do bạn gửi sẽ có trên đăng ký nhận bản tin và nhận xét trên blog. Cookie như được mô tả ở trên sẽ được lưu trữ nhưng chúng cũng có thể được chỉnh sửa và xem theo yêu cầu.

Tất cả dữ liệu mà chúng tôi thu thập và lưu trữ đều tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh Châu Âu. Nếu bạn muốn xóa thông tin của mình (nhận xét hoặc địa chỉ email trong danh sách gửi thư) và bạn là cư dân EU, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ với chúng tôi.

BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào hoặc xóa toàn bộ trang.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của tôi, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ với chúng tôi.

Cập nhật lần cuối ngày 23 tháng 7 năm 2019

bottom of page